GIMLEBY ROLLGENERATOR
Här matchas dina egenskaper och din vilja med en karaktär som passar i Gimlebyvärlden.
Arrangören har skapat ett kartotek av karaktärer (vissa detaljerade andra mer "öppna").
Det finns både hög- och lågstatus. Vissa roller är svåra, många andra är lämpliga för nybörjare.

1

Några exempel på roller

HÖVDING i Gimleby
STÅTHÅLLARE i Gimleby
LAGMAN i Gimleby
LAGMANSASSISTENT
ORAKEL / SPÅMAN / NORNA
JORDÄGARE/SKOGSÄGARE
Förste RÅDMAN - skrivare/administratör
RÅDMANSASSISTENT
SKATTEFOGDE
ASSISTENT TILL SKATTEFOGDEN
HISTORIESKRIVARE - Byns formella krönikeskrivare
BYVAKTSCHEF
PORTVAKTSCHEF
GRUPPVAKTSCHEF
HÖVDINGENS LIVVAKT
SPEJARE/BUDBÄRARE
SKATTEFOGDSVAKT
STADSVAKT/SOLDAT
TROSSVAKT
ÅLDRINGEN
DJURHÅLLARE
KRÖGARE
TAVERNAPERSONAL
BAGARE
HANDLARE/HANDELSMAN
BÅTSMAN/FÄRJEKARL/RODDERSKA
TIMMERMAN / SNICKARE
ULLARBETARE
KRUKMAKARE
CEREMONIMÄSTARE
CEREMONIMÄSTARENS ASSISTENT
DRUID / HELARE
SMED
BONDE
FISKARE
HÄSTFÖRARE
SÖMMARE/SKRÄDDARE/SÖMMERSKA
JÄGARE
KONSTNÄR/HANTVERKARE
MUSIKER / POET
BYDÅREN
SLAV
SJÖFARARKAPTEN
SJÖFARARE
SKEPPSBYGGARE
NIFELHEIMS PORT - PRÄSTER/PRÄSTINNOR
VALKYRIOR
SPÅMAN/ORAKEL/SHAMAN/NORNA (utmarkerna)
HANDELSRESANDE
LIVVAKT åt den handelsresande
VÄGVISARE åt den handelsresande
BÄRARE/SLAV åt den handelsresande
KRÖGARE i det ensamma värdshuset
TAVERNAPERSONAL i det ensamma värdshuset
VÄKTARE i det ensamma värdshuset
BANDITER/STRÅTRÖVARE
DRUID/ALKEMIST av första och andra graden
DRUID/MAGIKER
DEN VANDRANDE KRIGAREN
HELIG KRIGARE - ASARNAS KÄMPE
HELIG KRIGARE - VANERNAS VÄN
LÖNNMÖRDARE/PRISJÄGARE
VANDRANDE PREDIKANT
SKUGGAN
SLAVPRINSEN/SESSAN
LÄRLING - MEDHJÄLPARE
HERVORS DÖTTRAR
TIGGARE
SAGOSAMLAREN
BUDBÄRARE

ALVER, olika sysslor

ÄLVOR

ORCHER, olika sysslor

STORHOBER, olika sysslor